Stacks Image 293425

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Källna kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Källna kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:

Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Källna kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2016.

Gps: 56.1966, 13.0297

Stacks Image 293414