kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Klippans kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Källna kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Källna kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2016. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.1966, 13.0297


Stacks Image 293414