Stacks Image 285393

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Gråmanstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Gråmanstorps kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1498, 13.1001

Stacks Image 285409