Stacks Image 260046

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun
Färingtofta kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Färingtofta kyrka

Kyrkan i Färingtofta socken heter egentligen Josefina kyrka, ett namn kyrkan fick när den återinvigdes efter en omfattande ombyggnad 1828, då den tillägnades den dåvarande kronprinsessan, senare drottningen Josefina, som var Oscar I:s hustru.

Den ursprungliga kyrkan i Färingtofta uppfördes sannolikt på 1200-talet, och var tidigt patronatskyrka till Herrevads kloster. Från 1500-talet var kyrkan annexlyra till Riseberga kyrka.

Färingtofta kyrka byggdes om helt i början av 1800-talet efter ritningar av arkitekten Jacob Wilhelm Gerss, då ledamot av Konstakademin och senare arkitekt vid Överintendentsämbetet.
Han lät behålla tornet som i slutet av 1700-talet hade blivit påbyggt med en våning, men av den gamla medeltidskyrkan fins idag inte många rester kvar.

Altarpredikstolen i empirstil från 1828 är nästan identisk med altarpredikstolen i Riseberga kyrka, som ritades av Fredrik Blom, och som sedan kopierade till fyra andra kyrka, bland dessa Färingtofta. Predikstolen ändrades dock något på 1920-talet så att den inte sköt ut så mycket över altaret.

1828 fick också kyrkan den bänkinredning som finns på södra läktaren. På västra läktaren finns bänkar av omålad furu från 1500 och 1600-talet. Den övriga bänkinredningen är ritad av arkitekt Torsten Leon Nilsson och kom på plats 1961.

Enda inventariet från den medeltida kyrkan är dopfunten av sandsten som är skapad av en okänd stenhuggare. Den har tidigare varit målad, först i starka färger under medeltiden därefter marmorerad. Sitt nuvarande utseende fick dopfunten 1961.

I kyrkan finns en gjutjärnskamin från senat 1800-tal.

I långhusets östra vägg finns en inmurad gravsten med texten: ”Här under hvilar före detta Regement Fältskären Gust. Arendt Fehbell född uti Saxen Anrick Stadt den 25 jan. 1679. Död i Färingtofta den 5 sept. 1740”.

Orgeln byggdes 1969 av Fredriksborgs orgelbyggeri i Hilleröd, Danmark och har 14 stämmor och två manualer.
Orgelfasaden ritades 1879 av A V Lundahl till kyrkans första orgel.

Det finns två kyrkklockor i Färingtofta kyrkas torn. Den ena, den så kallade ”storklockan” är från 1400-talet, emedan ”lillklockan” anges vara från 1590-talet. Det omtalas i ett dokument från Herrevadskloster år 1612 att en av klosterkyrkans klockor förts till Färingtofta kyrka, och det handlar då om storklockan. Lillklockan fanns tidigare i Råbelövs kyrka men fördes över till Färingtofta 1834 när verksamheten avslutades där.
Stacks Image 260077