Stacks Image 260046

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Klippans kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Färingtofta kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Klippans pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Färingtofta kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.

Gps: 56.0459, 13.3765

Stacks Image 260035