kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Perstorps kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Oderljunga kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Oderljunga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2017. jais arkitekter Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Perstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Oderljunga kyrka 150 år”. Oderljunga sockengille & Perstorps församling 2004.

Gps: 56.1960, 13.3452


Stacks Image 247445