Stacks Image 247456

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Perstorps kommun
Oderljunga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Oderljunga kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Oderljunga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2017. jais arkitekter Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Perstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Oderljunga kyrka 150 år”. Oderljunga sockengille & Perstorps församling 2004.

Gps: 56.1960, 13.3452

Stacks Image 247445