Stacks Image 247172

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Perstorps kommun
Perstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Perstorps kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Perstorps kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning.” Lunds stift 2017. jais arkitekter Karl Johan Kember.
Webb: Perstorps församling.
Bok: ”Skånes kyrkor - En kulturhistorisk resa genom 1000 år”. Caroline Ranby. ISBN 978-91-7545-204-3

Gps: 56.1416, 13.3863

Stacks Image 247161