Stacks Image 272259

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Svensköps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Svensköps kyrka

När Svensköps nya kyrka byggdes i byn Kilhult på 1860-talet, efter ritningar av arkitekten vid Överintendentsämbetet Thor Medelplan, ersatte den en romansk kyrka från tidig medeltid som låg i Svensköps by. Byggmästaren hette Pettersson och kom från Ivetofta.
Den gamla kyrkan som hade förfallit revs dock inte helt och finns idag kvar som ruin.

På kyrkostämman i november 1864 beslutades att inventarierna i den gamla kyrkan skulle säljas varför de spreds i bygden. Men en del inventarier har hittat tillbaka till kyrkan, bland annat ett par mässingsljusstakar som en gång stått på altaret, den gamla kyrkans kyrknyckel och en tavla för kungörelser, med kunglig krona överst.

Kyrkan restaurerades dels 1932 och dels 1964 till 100-årsjubileet. På 1930-talet målades bland annat bänkarna om i en rosa färg. På 1960-talet omändrades bänkar, altarring och kor omändrades efter ritningar av arkitekt Torsten Leon-Nilsson, Ignaberga. Och i stället för ett stort kors på altaret hängdes ett glaskors fritt i valvbågen över altaret.

Den medeltida dopfunten från den gamla kyrkan användes som blomkruka i Tollarp men finns idag på konstmuseet Millesgården på Lidingö. Kyrkan var utan dopfunt fram till 1953, då en funt huggen i Höörsandsten köptes av stenhuggare Johansson i Dalby.

Gustav V kyrkobibel av år 1917 är skänkt av Georg J:son Karlin, grundare av friluftsmuseet Kulturen i Lund.

I långskeppet hänger tre ljuskronor i mässing. Den stora, mellersta takkronan skänktes till kyrkan 1883 av drängen Jöns Torkelsson, Elmhult, och de båda andra av Elna och August Nilsson, som även donerat medlen till den lilla kyrkklockan.

Kyrkklockan i Svensköps gamla kyrka, Mariaklockan, som gjöts på Svensköps kyrkogård 1631 av Willem Riebb från Malmö, sattes 1864 upp i tornet på den nya kyrkan.
Klockan gick dock sönder på 1930-talet och göts klockan om på Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna. Vid omgjutning används malmen från den gamla klockan, men även ny malm tillsätts. Den gamla klockans inskription bevarades, om dock något förvanskad.
Stacks Image 272286