Stacks Image 272259

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Svensköps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Svensköps kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: svenskop.com
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.8741, 13.8633

Stacks Image 272250