kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hörby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Svensköps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: svenskop.com
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8


Gps: 55.8741, 13.8633


Stacks Image 272250