Stacks Image 267054

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Matteus kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Matteus kyrka Malmö

Församlingen höll under många år till i kyrksalen i Sofielunds församlingshem. Först 1981 togs beslut om att bygga en ny kyrka, och i augusti samma år startade byggarbetet. Senare i december murade kontraktsprosten emeritus Börje Engström in ett dokumentskrin i kyrkans södra vägg.

Kyrkan stod färdig 1983 och är utformad av arkitekten Åke Martinsson tillsammans med professorn vid Lunds tekniska högskola Sten Samuelsson, som räknas som en företrädare för svensk modernistisk efterkrigsarkitektur, och kyrkobyggnaden bryter markant mot den traditionella bilden av en kyrka. Kyrkan ligger i en park och arkitekten har inspirerats av detta och låtit träden symboliskt fortsätta in i kyrkan. Yttertaket vilar på sex pelare, som ger associationer till träd med grenar och kronor. Taket som till stora delar är i glas, ger kyrkan ett speciellt ljus.
Himlens ljus blir starkare ju närmare man kommer altaret, och arkitektens tanke är att blicken ska dras mot altaret, upp mot ett gyllene kors och fortsätta upp mot himlen.

Det första man lägger märke till när man träder in genom kyrkporten är den röda gobelängen med korset och Andens duva ovanför altaret, skapad av konstnären Helén Linberg-Ljungqvist tillsammans med Carl Fredrik Reutersvärd.

Centrum i kyrkan utgörs av altaret i marmor från Cararra i Italien. Kyrkgolvet, som sluttar från alla sidor mot altaret, är ett verk av konstnären Gustav Kreitz. Det består av runda handgjorda keramiska plattor, som skiftar i olika färger. Några av plattorna kommer från Skromberga.

Dopfunten, som är ritad av kyrkans arkitekter är i kristall och gjord på Kosta glasbruk, som också tillverkat ljusbäraren.

Arkitekterna har även formgivit predikstolen.

Kyrkans orgel med tjugofem stämmor är byggd 1983 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund.

Kampanilen, eller klocktornet invigdes i november 1984, och de två klockor som tidigare haft sin plats i en klockstapel, den nuvarande lillklockan och mellanklockan fördes över till tornet. Ytterligare en klocka, Storklockan tillkom då, också den gjuten hos M&E Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

Kyrkan är trots att den är modern sedan 1990 skyddad enligt kulturminneslagen.
Stacks Image 267083