Stacks Image 267054

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Matteus kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Matteus kyrka Malmö

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Moderna kyrkor i Sverige”. Helena Lind & Bert Leandersson. ISBN 978-91-7843-493-0
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Pdf: ”
Sankt Matteus kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5890, 13.0213

Stacks Image 267043