Stacks Image 266992

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Andreas kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Andreas kyrka Malmö

Slottsstadens församling saknade församlingskyrka fram till i november 1959 då Sankt Andreas togs i bruk. Det var då den första nya kyrka som invigts i Malmö på nästan 50 år.
Slottsstadens församling bildades genom att Sankt Petri församling delades 1949, och kyrkan fick namn efter Andreas som var bror till lärjungen Petrus. Men när församlingen var ny hade man ingen egen kyrka utan höll bland annat förrättningarna i Tyska kyrkan som man hyrde av Tyska församlingen.

Arkitekterna Bror Thornberg och Thorsten Roos fick i mitten av 1950-talet i uppdrag att rita kyrkan, och till skillnad från många svenska kyrkor som uppfördes under årtiondena efter andra världskriget, i en stram, allvarlig och ofta mörk tegelarkitektur, fick Sankt Andreas en ljus och lätt karaktär. Kyrkan har ett för 1950-talet typiskt modernt formspråk som dock samtidigt anspelar på traditionellt kyrkobyggande.
Kyrkans placering med den symmetriska fasaden mot Fridhemstorget och det 41 meter höga klocktornet ger associationer till Sydeuropa.

Grundstenen till kyrkan lades 1958 i närvaro av biskopen, och kyrkan kunde sedan invigas till advent året efter.

Fasaden är klädd med tvärsågad kalksten från Borghamn utanför Vadstena i Östergötland. Bland annat Alvastra kloster och Vadstena klosterkyrka är byggd med sten därifrån.

Vapenhuset fungerar också bland annat som väntrum. Där finns tre kvadratiska motiv, utförda 1967 av Jan Brazda, med motiven kors, Alfa och Omega. Alfa och Omega betyder början och slutet, och symboliserar att Gud är evig.
Det är unikt raffinerade mosaiker där motiven framstår på olika sätt beroende på hur ljuset träffar glasytan.
Även motiven i kyrkorummet är utförda av Jan Brazda.

Kyrkorummet bärs upp av tolv smäckra 15 meter höga pelare som skapar illusionen av att taket svävar. De tolv pelarna symboliserar de tolv apostlarna.

Freskomålningen i fondväggen utfördes av Nils Aron Berge, och har ett centralmotiv som framställer Jesus och bespisningsundret, historien då Jesus mättar 5000 människor med fem bröd och två fiskar. Överst syns det Allseende ögat, och nederst en framställning av Nattvarden.
På ömse sidor om de firande lärjungarna finns bilder av Andreas, den ena där han står framför ett snedställt kors vid Jesu tomma grav. Det snedställda korset kallas ofta just ”andreaskors”.

Krucifixet är skuret av Malmöskulptören Thure Thörn, som också skurit julkrubban med stora tunga metallfigurer som numera står inne i Sankt Andreas kyrka under juletid.

I kyrkorummet finns flera sidokapell: Heliga korsets kapell och Sankt Petri kapell som har en glasspalt utformad av Erik Höglund, med olika färgade glasformer ingjutna i cement. Här finns också en Mariabild, en rysk ikon från 1700-talet.

I dopkapellet står förutom dopfunten gjord av italiensk alabaster, också bland annat ett dopträd.

Läktarorgeln byggdes 1961 av orgelfirman D. A. Flentrop Orgelbouw, i Zaandam, Nederländerna.
Kororgeln är ursprungligen byggd i mitten av 1920-talet av E.A. Setterquist & son i Örebro, för Österåkers kyrka. När Mårtenssons orgelfabrik i Lund satte upp kororgeln här i kyrkan 2006, tillfogade de även stämmor hämtade från orglar som suttit i Arboga, Björkling och Urshults kyrkor. Fasaden med blindpipor är ritad av arkitekt Ulf Oldæus i Stockholm.

På orgelläkarens räcke finns en primklocka från 1984.

I den 41 meter höga kampanilen finns tre kyrkklockor som bär namnen Andreas, Maria och Mikael. Här hänger dessutom ett klockspel med fem små klockor. Samtliga klockor är gjutna av M& E Ohlsson.
Stacks Image 267021