Stacks Image 266992

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Sankt Andreas kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Andreas kyrka Malmö

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Karl Johan Kember & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1
Bok: ”Kyrkor i Malmö”. Malmö kyrkliga samfällighet 1988.
Pdf: ”
Sankt Andreas kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017

Gps: 55.5992, 12.9714

Stacks Image 266981