Stacks Image 286970

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Lockarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lockarps kyrka

Lockarps kyrka som byggdes i mitten av 1880-talet ritades av arkitekten och slottsintendenten vid Stockholms slott, professor Ernst Jacobsson som då också var verksam vid Överintendentsämbetet. Troligen är en del grundmurar bevarade från den föregående kyrkan på platsen som byggdes redan på 1200-talet.

Det finns väldigt lite kunskap om den gamla kyrkan, men vi vet att kyrkans torn och vapenhus revs i slutet av 1700-talet. Ett nytt torn byggdes senare mitt på kyrkan, men på 1880-talet genomgick kyrkan en så stor renovering att lian kan tala om nybyggnad. Ombyggnaden skedde dels för att den gamla kyrkan intre räcket till för att husera den växande församlingen, men också för att man inte ansåg att den gamla kyrkan var tillräckligt värdig.
Stadsarkitekten William Klaein i Malmö fick uppdrags att rita ombyggnaden, men hans förslag godkändes inte av Överintendentsämbetet, som i stället gav en av sina egna arkitekter, Ernst Jacobsson i uppdrag att korrigera ritningarna. Han fick dock göra om sina reningar ett företag gånger, och det tog lång tid innan församlingen och Överintendentsämbetet kunde enas om ett slutgiltigt förslag.

Kyrkan har sedan dess renoverats ett flertal gånger. 1924 under arkitekt Theodor Wåhlins ledning murades bland annat korfönstren igen.

Altaruppsatsen är från 1706 skapad av Nils Wulf i Malmö, och tavlan målades något senare av Andreas von Köhlen.

En altarskiva från den medeltida kyrkan återfanns 1999, och är idag inlagd som altarskiva i kyrkans befintliga altare. Stenen återupptäcktes i slutet av 1990-talet då den låg som trappsten utanför ingången till sakristian. I skivan som är av Höörkalksten fins en tidigare relikgömma.

Predikstolen från år 1589 anses vara skapad av Mogens Snedkers verkstad i Malmö. Han var läromästare till Daniel Thomisen, som utfört predikstolen i Sankt Petri kyrka i Malmö. Nedre delan av predikstolen är dock från 1924 års renovering, då predikstolen sänktes något.
Baldakinen som nytillverkades i slutet av 1800-talet sänktes inte vid detta tillfälle, varför det är stort avstånd mellan predikstol och baldakin.

Dopfunten är troligen tillverkad omkring år 1200, och var fram till 1924 rödmålad.

Orgeln är från 1979, tillverkad av Mårtenssons orgelfabrik i Lund och har en fasad från en tidigare orgel byggd i mitten av 1800-talet.

Kyrkans stora klocka är gjuten 1771 av Andreas Wetterholtz i Malmö. Den lilla klockan är gjuten 1839 av C O Fredriksson i Kristianstad.

Kyrkan brukas allt mindre av den Svenska församlingen, och används nu av en koptisk-ortodox församling i Malmö. Koptiska kyrkan är en av de äldsta kyrkorna i världen och bildades i Egypten första århundradet efter kristus.
Stacks Image 286997