Stacks Image 286970

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Lockarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lockarps kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Kristina Simonsson för Lunds stift .

Källor:

Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Pdf: ”
Lockarps kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5413, 13.0438

Stacks Image 286959