Stacks Image 286946

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Limhamns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Limhamns kyrka

Föregångaren till dagens kyrka var en medeltida tegelkyrka med trappgaveltorn som låg i Hyllie by någon dryg kilometer åt sydöst. Denna kyrka revs 1889, strax innan Limhamns kyrka invigdes, en kyrka som också till en början fram till 1908 hade namnet Hyllie kyrka efter sin föregångare.

Att man övergav och rev den gamla kyrkan berodde dels att församling mångdubblats under 1800-talet och den lilla kyrkan med det blivit alldeles för liten. Kyrkan var också i dåligt skick eftersom man inte haft råd att underhålla byggnaden.

Limhamns kyrka är ritad av arkitekten August Lindvall i något som i bland föraktfullt brukar kallas Eslövsgotisk stil

När Limhamns kyrka byggdes var detta en annexförsamling till Bunkeflo.
Limhamn blev eget pastorat 1915 samtidigt som hela Hyllie socken införlivades med Malmö stad.

De sju taklamporna i form av ringkronor, som hänger i valven, har formgetts av Wohlert Arkitekter A/S i Köpenhamn och ersatte år 2000 amplarna från 1930. Den modernisteke danske arkitekten och professorn Vilhelm Wohlert är kanske annars mest känd för att ha ritat konstmuseet Louisana.

De dekorerade fönstren i koret visar i mitten Jesus, som välsignar familjen. Till vänster ses Matteus och Markus och till höger Lukas och Johannes, var och en med sitt attribut. Fönstren målades under andra halvan av 1910-talet av konstnären Anders Nilsson.

Takmålningarna i koret är från 1920 och har utförts av Jöns Månsson från Lund.

På predikstolen som är från när kyrkan byggdes finns sex fält prydda av målningar med scener ur Jesu liv, de flesta utförda 1935 av konstnären Gunnar Theander. Målningarna stal i mitten av 1970-talet, men fyra av dessa återfanns och sattes tillbaka. En femte målning är gjord av S Håfström.

Från den rivna 1200-talskyrkan i Hyllie by finns här bland annat i södra korsarmen ett krucifix från 1700-talet och en rad tavlor, som prytt läktarbröstningen signerade 1777.

Över dörren till dopväntrummet hänger den sista altartavlan i Hyllie gamla kyrka, nattvardens instiftande, som troligen är ett 1600-talsarbete.

I norra korsarmen finns en stor bildvävnad, komponerad av textilkonstnärinnan Anna-Lisa Odelqvist Kruse och har vävts på Libraria 1977. Man ser flera Limhamnsmotiv som fisk, fiskare, fåglar och en fiskebåt.

De två 1500-talsklockor som hänger i kyrktornet fanns tidigare i Hyllie medeltidskyrka. Storklockan är gjuten 1512 och lillklockan 1845.

Kyrkans votivskepp är en modell av fregatten Calmare Nyckel och har utförts av Ture Hall och kom på plats 1962

Kororgeln som står i södra korsarmen från 1982 är liksom kyrkan huvudorgel från 1956 byggd av Mårtensson Orgelfabrik i Lund. Huvudorgelns fasad är formgiven av Nils Blanck i samarbete med Gunnar Mårtensson.
Stacks Image 286973