Stacks Image 286946

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Limhamns kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Limhamns kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Kristina Simonsson Lunds stift / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Pdf: ”
Limhamns kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5748, 12.9448

Stacks Image 286935