Stacks Image 300712

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Hyllie kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hyllie kyrka Malmö

Föregångaren till dagens kyrka byggdes redan i början av 1200-talet och låg då i Hyllie by, på den plats där kyrkogården fortfarande finns. När denna kyrka revs i slutet av 1800-talet ersattes den med en ny kyrka som invigdes 1890.

Församlingsnamnet ändrades i början av 1900-talet till Limhamn och den då nya kyrkan fick namnet Limhamns kyrka. Inte förrän den 1 januari 1969 fanns det en församling i Hyllie igen, och det gamla sockennamnet Hyllie togs alltså åter i bruk. Den 13 april samma år invigdes en ny kyrka på Vanåsgatan. Det var en så kallad vandringskyrka i trä, en monteringsfärdig kyrka.
Efter 17 år flyttade Hyllie församling sin verksamhet till Gamlegård och det som idag är Hyllie kyrka. Vandringskyrkan på Vanåsgatan tillhör nu Rumänska Ortodoxa Församlingen i Södra Sverige.

Den nya kyrkan utgick från en gammal fyrlängad bondgård från 1830-talet som inköptes av församlingen 1975.
Ombyggnaden projekterades av ingenjör Allan Nilsson och inredningsarkitekt Inger Adler, men på grund av överklagande från de omkringboende dröjde det tio årtal innan den ombyggda bondgården kunde tas i bruk som kyrka. Invigningen skedde under ledning av biskop Per-Olov Ahréhn den 8 december 1985.

Altartavlan från 1985 består av en relief av oglaserad keramik skapad av konstnär Ulla Viotti.

Dopfunten av sandsten är från tidig medeltid. Den fanns ursprungligen i den gamla Hyllie kyrka men när den kyrkan revs fördes den över till Historiska muséet i Lund, där den förvarades under 100 år, innan den kom tillbaka till den nuvarande Hyllie kyrka.

Golvet i kyrkorummet är belagt med handslagna röda tegelplattor från Danmark.

På östra väggen kyrkorummet hänger en bildvävnad med många kristna symbolen, skapad av texilkonstnärinnan Anna Lisa Ogelqvist Kruse.
Bildvävnaden skuggas här av ett votivskepp byggt 1989 av Torbjörn Stålmack.

Från taket hänger flera lampor, Fata Morgana skapade av Hans-Age Jakobsson.

Orgeln är tillverkad 1985 av Mårtenssons i Lund.

Klockan som hänger i den fristående klockstapel utanför kyrkan är gjuten 1969 av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad, och fanns tidigare i vandringskyrkan.
Stacks Image 300743