Stacks Image 300712

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Hyllie kyrka Malmö

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hyllie kyrka Malmö

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: "
Hyllie kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5758, 12.9708

Stacks Image 300722