kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Malmö kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hyllie kyrka Malmö


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: "Hyllie kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Kristina Simonsson 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)


Gps: 55.5758, 12.9708