Stacks Image 300426

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Husie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Husie kyrka

När Husie kyrka byggdes på 1850-talet ersatte den en äldre medeltida kyrka som låg på samma plats, men som till skillnad från dagens västliga torn hade tornet i norr. Tornet är dock bevarat från den ursprungliga kyrkan, som i övrigt revs när den nuvarande kyrkan uppfördes. Kyrkan ritades av Lunda-professorn Carl Georg Brunius och invigdes den 22 november 1857 av biskop Johan Henrik Thomander. Teglet var fullt synligt fram till 1937 då hela kyrkan vitrappades utvändigt.

Invid kyrkan står ett kapell som är uppfört 1932 efter ritningar av Nils Blanck och ombyggt 1958 av Nils Thornberg.

I tornet hänger två klockor. Storklockan som är gjuten 1519 av Michel Stigeman pryds av bilder av Sankta Gertrud, Sankt Göran och Sankt Kristoffer. Klockan göts ursprungligen till Falsterbo kyrka, men kom till Husie som donation från den rikare församlingen när den gamla kyrkan återuppbyggdes efter en brand 1624.
Lillklockan som är gjuten 1735 av Andreas Wetterholtz pryds bland annat med Fredrik I:s namnchiffer.

I mitten av 1970-talet renoverades kyrkan grundligt invändigt, efter ritningar av domkyrkoarkitekten Eiler Graebe. Då tillkom bland annat sakristian och en nygotisk altaruppställning med en Kristusfigur infälld i ett skrank togs ned och ersattes med ett enklare altare. Kristusfiguren, en gipskopia av Thorvaldsens berömda skulptur, står i södra korsarmen.

Här finns även delar av en altaruppsats från 1642, som visar ”Jesu korsfästelse”, ”den första nattvarden”. Runt tavlorna hänger fyra figurer, som kanske varit en del av altaruppsatsens inramning.

Konstnären Erik Olsson från Halmstadgruppen skapade den glasmålning som finns i östra fönstret och utgör bakgrund för altaret. Fönstret har sex bildfält. Längst upp syns de fyra hebreiska bokstäverna som betecknar namnet på Israels gud. På var sida om texten finns andens duva och symbolerna för alfa och omega, den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet och symboler för begynnelsen och slutet. De tre vänstra bildfälten visar när Jesus tas ned från korset, Maria som bär fram Jesusbarnet och Johannes döparen. De tre högra bildfälten visar Jesus på berget Tabor tillsammans med Moses, Kristi himmelsfärd och apostlarna Paulus och Petrus med sin symbol, nyckeln, i handen.

Kormattan som har namnet ”I hilmar sjungen den Eviges ära” är utförd 1974 av textilkonstnär Anna-Lisa Menander.

I norra korsarmen finns fyra skulpturer från den gamla kyrkans predikstolen bevarade, snidade på 1600-talet av Christoffer Snickare från Malmö. Vi ser evangelisterna med sin respektive symboler. Matteus med den bevingade människan, Markus med lejonet, Luckas med oxen och Johannes med örnen.
Över dörren i norra korsarmen hänger en vapensköld för Skånska luftvärnskåren, som hade sin förläggning i Husie mellan 1943 och 1982. Skölden är gjord av bildhuggaren Elvin Dukkert.

Han har även gjort minnestavlan över Skånes reformator Claus Mortensen, som var kyrkoherde i Husie i mitten av 1500-talet. Tavlan sattes upp 1967 med anledning av 450-årsminnet av att Martin Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg 1517.

Dopfunten i sandsten från Höör skapades av konstnären Stig Ryberg, som även skapat dopfatet i mässing och dopljusstaken.
Det träsnideri som finns i vapenhuset föreställande "fyra änglar och en duva", är från 1668 och fanns tidigare över dopfunten i den gamla kyrkan.
Bevarat finns även delar av en cementdopfunt som användes mellan åren 1895 till 1973.

På norra väggen i vapenhuset hänger två tavlor över församlingens präster, en så kallad Series Pastorum, som även den är utförd av Elvin Dukkert.

Här finns också två gravstenar inmurade. dels över Peder Lauritsen som var kyrkoherde i Husie, och som dog 1636. Stenen har tidigare använts som trappsten till torningången.
Här finns också en sten över rusthållaren Anders Jönsson på Riseberga, död 1642 och dennes hustru Boel Nilsdotter.

Predikstolen är från 1870, men ritades redan tidigare av kyrkans arkitekt Brunius.

Orgeln är byggd 2008 av Tostareds orgelfabrik och har tjugonio stämmor, tre manualer och pedal. Delar av pipmaterialet kommer från de föregående orglarna. Orgelfasaden är från en orgel som byggdes 1883 av malmöorgelbyggaren Rasmus Nilsson. En stor del av piporna kommer också från denna orgel.
Stacks Image 300457