Stacks Image 300426

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Husie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Husie kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Husie kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017.

Gps: 55.5773, 13.0839

Stacks Image 300436