kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Malmö kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Husie kyrka Malmö


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Husie kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Karl Johan Kember 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)


Gps: 55.5773, 13.0839