Stacks Image 297020

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Helgeandskyrkan Malmö (nerlagd)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Helgeandskyrkan Malmö (nerlagd)

Helgeandskyrkan i Malmö stod färdig 1962 men invigdes först pingstdagen sex år senare. Byggnaden som är uppfört i betong av Skånska Cementgjuteriet, som numera heter Skanska, har ritats av arkitekten Thorsten Roos. Det var en av Malmös första centrumkyrkor och ingår i Kronprinsens byggnadskomplex. Kronprinsen, som byggdes mellan 1958 och 1962.

Området kallades av byggherren, Hugo Åberg, för en stad i staden. Här fanns bostäder i Malmös högsta hus, en takträdgård, restauranger, affärer och service, bilgarage och servicestation, intern-tv, tennisplan och kyrka.

Svenska kyrkan hyrde lokalerna, och med tiden blev den årliga hyreskostnaden på 250.000 kronor för mycket, samtidigt som kyrkan användes allt mindre.

Lördagen den 21 september 2013 hölls den sista gudstjänsten i kyrkan av ärkebiskop Antje Jackelén som samtidigt avsakraliserades kyrkan.