Stacks Image 297020

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Helgeandskyrkan Malmö (nerlagd)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Helgeandskyrkan Malmö (nerlagd)

Audioguiden producerad 2014 av Smedberg Produktion AB.

Källa:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5968, 12.9861