Stacks Image 285422

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Glostrops kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/jais arkitekter Kristina Simonsson & HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan Malmö.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Glostorps kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5259, 13.0404

Stacks Image 285411