kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Malmö kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bunkeflo kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Lunds stift / jajs arkitekter Kristina Simonsson / Christer Smedberg / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jajs arkitekter Kristina Simonsson / Christer Smedberg / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Limhamns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bunkeflo kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)


Gps: 55.5558, 12.9644


Stacks Image 255084