Stacks Image 255097

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Malmö kommun
Bunkeflo kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bunkeflo kyrka

Producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jajs arkitekter Kristina Simonsson / Christer Smedberg / HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: Limhamns församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Bunkeflo kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift/jajs arkitekter Kristina Simonsson 2017.

Gps: 55.5558, 12.9644

Stacks Image 255084