Stacks Image 239999

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Burlövs kommun
Arlövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Arlövs kyrka

Kyrkan som byggdes år 1900 som ersättning för Burlövs gamla kyrka., ritades av arkitekten Alfred Arwidius från Malmö. Förutom några kyrkor har han även ritat många profana byggnader i Skåne och Blekinge. Bland dessa Vallhallapalatset i Malmö, Stora Hotellet i Hörby och Ronneby teater.
Kyrkan som är en nygotisk korskyrka uppförd i gult maskinslaget tegel, med lister, portaler och fönsteromfattningar i sandsten från Övedskloster, invigdes palmsöndagen den 8 april 1900.

Både i koret och i vapenhuset finns väggfält med kristna symboler. I koret är det motiv med kalk och duva. I vapenhuset är det Kristi monogram X och P samt A och Ω. Målningarna, från 1910, är utförda i linoljefärg efter förlaga av A Antonsson.

De tre stycken tre meter höga ljuskronorna som hänger över mittgången är tillverkade av en lokal smed, till invigningen av kyrkan.
Även dopfunten i sandsten är tillverkad vid samma tid.

Kyrkans ursprungliga altaruppsats i nygotik är uppställd på västra läktaren. Uppsatsen har en målning utförd av konstnär Knut Aspelin, med Kristusmotiv, förgyllningar och en kopparrelief med nattvardsmotiv.

Knut Aspelin har även skapat de fem målningarna på predikstolen.
Från höger ser vi först en dansk reformator vid namn Pedersen. Därefter syns Philip Melanchthon som var Martin Luthers främste medarbetare,
I mitten syns Martin Luther själv.
Näst längst till vänster den schweiziske reformatorn Ulrich Zwingli.
Och till sist Jean Calvin, som var den mest betydande 1500-talsreformatorn vid sidan av Martin Luther. Calvins idéer blev grunden till den Kalvinistiska läran, som i sin tur gav upphov till den Reformerta läran.

När man på 1960-talet gjorde en genomgripande renovering av kyrkan tillkom de stora glasmålningarna i korpartiet, skapade av den danske konstnären Morgens Jørgensen.

Under 1990-talet tvingades man åter renovera kyrkan, då man upptäckte fukt och rötangrepp. Detta krävde omfattande åtgärder på tak och yttermurar. Och år 1999 genomfördes också en omfattande restaurering av kyrkans interiör.
På psalmsöndagen år 2000, alltså exakt 100 år efter att kyrkan invigdes första gången, kunde den nu nyrenoverade kyrkan återinvigas av biskop Christina Odenberg.

Arlövs kyrka har också råkat bli inblandad i en stöldhärva. När församlingen år 2000 fick tillstånd av Riksantikvarieämbetet att köpa en magasinerad Setterquistorgel från Motala församling upptäcktes att orgeln inte var komplett. Ett stort antal pipor saknades.
Dessa pipor hittades året efter när man inventerade den renoverade orgeln i Ringamåla kyrka i Blekinge. När man något senare gjorde en ny inspektion för att kontrollera att de försvunna piporna verkligen återfunnits, upptäcktes att någon i mellantiden filat bort nästan alla årtal på piporna.
En utredning ledde till att en orgelbyggare som startat eget dömdes för grov förskingring. De stulna piporna blev kvar i kyrkorgeln i Ringamåla. Och istället byggde Åkerman & Lund en ny orgel åt Arlövs kyrka.
Stacks Image 240030