kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Burlövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Arlövs kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Kyrkoguiden Christer Smedberg / Lunds stift Per-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Pdf: "Arlövs kyrka. Värdebedömning". Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Burlövs församling
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6351, 13.0782