Stacks Image 239999

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Burlövs kommun
Arlövs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Arlövs kyrka

Filmad och producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg, HioPhoto.

Källor:
Pdf: "Arlövs kyrka. Värdebedömning". Lunds stift Jonna Stewénius 2013.
Webb: Burlövs församling
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6351, 13.0782

Stacks Image 240007