Stacks Image 289582

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Maria Magdalena kyrka Lund

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Lunds östra stadsförsamling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Maria Magdalena kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning". Lunds stift. Max Laserna 2014.

Gps: 55.7130, 13.2366

Stacks Image 289571