Stacks Image 287003

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun
Lyngby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Lyngby kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Genarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Lyngby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Max Laserna 2014.

Gps: 55.5964, 13.3408

Stacks Image 286992