Stacks Image 287003

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lunds kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Lyngby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Genarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”
Lyngby kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Max Laserna 2014.

Gps: 55.5964, 13.3408

Stacks Image 286992