Stacks Image 259998

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun
Flädie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Flädie kyrka

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Forddokument: "Flädie kyrka. Värdebedömning". Lunds stift Jona Stewénius 2013.
Webb: Bjärreds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.7257, 13.0703

Stacks Image 259987