Stacks Image 253836

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun
Borgeby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Borgeby kyrka

Borgeby kyrka kan vara byggd som slottskyrka redan i slutet av 1100-talet. De delar som finns kvar från den tidiga kyrkan är tornet och den västligaste delen av långhuset.

För att ta sig in och ut ur borgen vid anfall och belägring fanns det en underjordisk gång mellan slottet och kyrkan. Man återfann för en del år sedan lämningar av gången när man grävde för att bygga det så kallade "halmbränneriet", som är det lilla huset vid slottet närmast kyrkan.

1559 fick den danske riddaren Hans Spegel Borgeby slott i förläning av den danske kungen. Hans Spegel ligger begravd i Lunds domkyrka, men hans första hustru Katrine van Annefeld vilar här i Borgeby kyrka. På en gravsten som sedan slutet av 1800-talet sitter fastmurad i kyrkans södra yttervägg finns herr och fru Spegel avbildade. Inskriptionen på stenen är svårtydd, men följande kan läsas: ”Her ligger bergrafven erlic och welbordic fru Karin fan Anefeldt som dog anno 1582......”

Stenen placerades där när den gamla kyrkan till stora delar byggdes om på 1870-talet, då den östra delen av långhuset och det tresidiga koret uppfördes, sannolikt efter ritningar av arkitekt Johan Erik Söderlund. Dock är åtminstone tornet en rest av den gamla kyrkan, och till den medeltida byggnadsfasaden hör även spår efter portöppningarna i norr och söder samt fönster, vilka idag fins antydningar till i fasadputsen.

Kyrkan fick inte stå orörd mer än drygt 40 år. På palmsöndagen den 28 mars 1915 brann kyrkan. Tornet och kyrkklockan föll ner och slog hål på loftet ovanför vapenhuset. Risken var stor att även loftet skulle börja brinna. En man som räddade kyrkan genom att krypa in och riva ner bräder och stockar belönades senare med 100 Riksdaler.

Under tiden som kyrkan bygges upp igen hölls högmässan i Löddeköpinge kyrka, och Borgeby kyrka kunde återinvigas redan samma höst.

När kyrkan brann 1915 fanns bara en klocka. Det berättas att författaren Ernst Norlind och hans hustru Hanna stod och såg hur den smälta klockmalmen rann ut på kyrkbacken. De skänkte senare två nya klockor till kyrkan. På båda klockorna som gjöts i Stockholm fanns dikter av Ernst Norlind. Den stor klockan sprack sedan under mobiliseringsringningen vid andra världskrigets början och blev senare omgjuten av M & E Ohlsson, Ystad.

Altartavlan föreställande Jesus i Getsemane är målad av Mårten Eskil Winge, och på altaret finns ett krucifix från Oberammergau i Tyskland samt två ståtliga malmljusstakar som daterar sig till 1500-talet.

Altarmattan är sydd i korsstygn av ett 30-tal damer inom kyrkliga syföreningen och överlämnades på pingstdagen 1935.

Predikstolen vid norra långhusväggen är troligen från första delen av 1700-talet, men är restaurerad och ommålad i en blå ton. Korgen pryds av tavlor föreställande de fyra evangelisterna.

Kyrkans dopfunt av sandsten är från medeltiden, och dopaltaret har tillverkats av samme man som räddade kyrkan vid branden 1915.

Den gamla orgeln byggdes år 1886 av Rasmus Nilsson. Av de 18 orglar han tillverkade till kyrkor i Lunds stift under en knappt tjugoårig verksamhet, finns tre bevarade. Den gamla slitna orgeln ersattes dock mot slutet av 1970-talet med en ny tillverkad av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, som står bakom den gamla orgelfasaden.
Stacks Image 253869