Stacks Image 253836

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Borgeby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg / Christer Smedberg / Bjärreds församling.
Källor:
Webb: Bjärreds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.7517, 13.0408

Stacks Image 253823