Stacks Image 253866

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Lomma kommun
Borgeby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Borgeby kyrka

Producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kerstin Börjesson / HioPhoto Pär-Martin Hedberg / Christer Smedberg / Bjärreds församling.

Källor:

Webb: Bjärreds församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.7517, 13.0408

Stacks Image 253823