Stacks Image 278770

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Norrvidinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
Pdf: ”
Norrvidinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Kristina Simonsson 2015.

Gps: 55.8383, 13.0975

Stacks Image 278764