Stacks Image 278742

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Norra Skrävlinge kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Karl Johan Kember.
Källor:
Pdf: ”Norra Skrävlinge kyrkogård”. regionmuseet Kristianstad. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson.
Pdf: ”Norra Skrävlinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.
Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8697, 13.1175

Stacks Image 278731