kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Svalövs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Norra Skrävlinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / jais arkitekter Karl Johan Kember.

Källor:
Pdf: ”Norra Skrävlinge kyrkogård”. regionmuseet Kristianstad. Kerstin Börjesson, Åsa Jakobsson.
Pdf: ”Norra Skrävlinge kyrka - Kulturhistorisk karaktärisering och bedömning”. Lunds stift. Karl Johan Kember 2015.
Webb: Teckomatorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.8697, 13.1175


Stacks Image 278731