Stacks Image 293581

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Konga kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Kågeröd-Röstånga församling.
Pdf: ”
Konga kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. jais arkitekts Karl-Johan Kember. Lunds stift 2015.

Gps: 55.9786, 13.1996

Stacks Image 293570