Stacks Image 293581

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Svalövs kommun
Konga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Konga kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Kågeröd-Röstånga församling.
Pdf: ”
Konga kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. jais arkitekts Karl-Johan Kember. Lunds stift 2015.

Gps: 55.9786, 13.1996

Stacks Image 293570