Stacks Image 289563

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Matteröds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Matteröds kyrka

Matteröds kyrka uppfördes på 1200-talet, men grundlades redan på 1100-talet. Att det dröjde med att få bygget färdigt lär ha berott på att folket i bygden inte var överens om var man skulle bygga församlingens kyrka. Tommeholmaborna som levererade timret till kyrkan lastade av sina timmerlass vid backen på vägen mellan Matteröd och Isakstorp. ”Osynliga makter” flyttade sedan timret under natten över ån till kullen där kyrkan ligger i dag.

Den kyrka som då byggdes var mycket liten, bara hälften så stor som den är i dag, och var utan torn men hade ett stort vapenhus åt söder.

Så såg kyrkan ut ända fram till i början av 1800-talet, då man beslutade sig för att bredda kyrkan åt norr.
Jeppe Thomelius med sonen Nils åtog sig att utföra arbetet. Arbetet fortskred men det skulle visa sig det skulle dröja länge innan de fick betalt för sitt utförda arbete. Man fick till slut låna pengar av Brönnestads kyrkokassa och av en bonde för att byggmästaren skulle få betalt. Bonden fick dock vänta ända till 1818 innan kyrkan gjort sig skuldfri.

När tornbygget påbörjades 1897 rev man vapenhuset och klockstapeln. Kyrkklockan, som tidigare hängt i klockstapeln, flyttades upp i tornet och placerades där tillsammans med en nyinskaffad storklocka. Den lilla klockan som tidigare hängt i klockstapeln anskaffades redan 1599.

Dopfunten i sandsten är förmodligen ett Gotländskt arbete, och daterad till 1100-talet. På 1800-talet hade man flera auktioner då man sålde ut gamla inventarier, och då bland annat dopfunten, på grund av att den var sprucken. En dag återfann kyrkoherde Wärle dopfunten i handlarens trädgård i Brönnestad och såg då till att dopfunten kom tillbaka till sin kyrka.

Altaruppsatsen är tillverkad av träsnidaren Johan Ullberg i Finja på 1750-talet. Det centrala motivet är Jesu sista måltid med sina lärjungar. Ullberg gjorde senare en något större altartavla till moderkyrkan i Brönnestad.

Även predikstolen med tillhörande baldakin är ett verk av Johan Ullberg. Det finns i kyrkan också en bredare stol som är tillverkad av Ullberg.

Tavlan som hänger på södersidan föreställer Abrahams offer och har sin speciella historia. Anders Dahlman var en ung man som var konstnärligt begåvad, så pass att han 1812 fick börja studera på Köpenhamns konstakademi. När han vid ett tillfälle var hemma på besök hos sin mor ville han visa vad han lärt sig. Han hade ingen duk att måla på men fick av sin mor ett förkläde. På detta förkläde målade han Abrahams offer. Man visste inte riktigt vad man skulle göra av målningen men en dag kom den att visas för prosten Söderberg som tyckte att den var så bra att den skulle hängas upp i kyrkan - där den hänger än i dag!

När man i början av 1930-talet målade hela kyrkan grå invändigt, så även den stjärnhimmel som fanns i sakristians tak. Försök har gjorts för att återställa denna stjärnhimmel men det har visat sig vara för kostbart.
Stacks Image 289590