Stacks Image 289563

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Matteröds kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Matteröds kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Tyringe pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: "470 Nya Kyrkor - Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria". Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Häfte: ”Matteröds kyrka”. Ivar Johansson.

Gps: 56.1131, 13.6266

Stacks Image 289552