Stacks Image 286952

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Ljungdalakyrkan Hässleholm

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 56.1672, 13.7872

Stacks Image 286941