kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Örkelljunga kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Rya kyrka

När den första medeltida kyrkan uppfördes någon gång i slutet av 1100-talet på en kulle vid Rya, var det möjligen munkarna vid Herrevads kloster som uppförde kyrkan. De över en meter tjocka väggarna var byggda av gråsten, och från början hade kyrkan ett platt innertak av trä som under 1400-talet ersattes av kryssvalv i tegel.

När den gamla kyrkan i mitten av 1800-talet blivit för liten för den snabbt växande befolkningen på orten beslutade sockenstämman att bygga en ny kyrka. Det bodde då i församlingen tusen invånare men de gamla kyrkan rymde bara 132 personer.

När den nuvarande kyrkan, som är ritad av byggmästare J. Hallberg från Ängelholm, uppfördes på 1870-talet lämnades den gamla kyrkan som ruin, efter att man sålt inventarierna på auktion, liksom även tak, bjälklag och valvens tegel. Ritningarna godkändes av Johan Fredrik Åbom på Överintendentsämbetet.

Kyrkan har drabbats av problem med murverket och tegelstenar har bytts flera gånger. Bland annat skedde 1928 en renovering under ledning av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin, liksom i mitten av 1900-talet då arbetet leddes av en annan domkyrkoarkitekt, Elier Graebe. Även senare har det skett både utvändiga och invändiga renoveringar.

Altaret med det tredelade altarskåpet som är målat av konstnären Pär Siegård, tillkom vid restaureringen 1949-50. Här finns också mittpartiet av en äldre altartavla som är daterad till slutet av 1500-talet. Vid restaureringen anskaffades också nya bänkar.

Dopfunten i sandsten är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet och är tillverkad i den så kallade Mörarpsmästarens verkstad, och tillhör en grupp dopfuntar som även biland annat finns i Mörarps, Munka Ljungby och Össjö kyrkor.

Predikstolen som är från 1875 men som har omändrats flera gånger, senast 1950, har målningar av Gert Kaffa.

Kyrkans orgeln byggdes 1970 av Anders Persson i Viken.

Storklockan som ursprungligen gjöts 1727, och som tillhört den gamla kyrkan i Rya, göts om 1925. Lillklockan är gjuten 1973 av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad.

Ljuskronan av malm i koret är från 1600-talet, och från samma tid är också de två altarljusstakarna av malm samt nattvardskalken.