Stacks Image 289563

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Örkelljunga kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Rya kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”Rya kyrka. - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Örkelljunga pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2460, 13.1936

Stacks Image 289582