kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Örkelljunga kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Rya kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning, foto och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Rya kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Örkelljunga pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2460, 13.1936


Stacks Image 278231