Stacks Image 244900

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Tåssjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tåssjö kyrka

Tåssjö kyrka uppfördes ursprungligen som en romansk kyrka med långhus, smalare och lägre kor samt absid, kanske byggd redan på 1200-talet.

Någon gång under medeltidens senare hälft uppfördes ett vapenhus framför portalen på långhusets södra sida. Takryttaren kom förmodligen på plats under tidigt 1700-tal, samtidigt som kyrkan förlängdes åt väster.
Kyrkporten och vapenhuset som ursprungligen fanns vid södra sidan flyttades i mitten av 1800-talet till västra gaveln.
Något senare på 1800-talet utvidgades kyrkan åt öster och försågs med två korsarmar norr och söder, samtidigt som ett nytt korparti uppfördes efter ritningar av arkitekt A.R. Pettersson vid Överintendentsämbetet.
Vid en invändig restaurering av kyrkan vid mitten av 1900-talet sattes det mittersta korfönstret igen varvid en slätputsad nisch bildades i fasaden mellan de mindre rundbågiga fönsteröppningarna.

Kyrkan har även senare genomgått renoveringar och ombyggnader. Bland annat skedde en utvändig renovering 2008 då puts byttes ut.

Kyrkans dopfunt är från 1200-talet.

Altartavlan som föreställer Jesu nedtagande från korset, skänktes till kyrkan 1842 av ägaren till Rössjöholms gods, konsul Carl Henric Roth och dennes maka.

I kyrkan finns även en äldre altartavla som troligen är från 1728, föreställande Kristi himmelsfärd, målad av Peter Carl Mörth som var akademiritmästare från Lund. Ramen är gjord av Johan Jerling, som i början av 1700-talet var skeppsbildhuggare i Karlskrona innan han så småningom bosatte sig på Krageholm där han bland annat arbetade för grevinnan Christina Piper, och då inredde slottskapellet.

Kyrkan äger en nattvardskalk av förgyllt silver som på fatet har två sammanställda vapen. Och runt fatets kant finns en text som berättar om hur och när kalken kom till kyrkan: "Aage Bilck – Margrete Toth gaft denne kalk till Taasse kirke på den 26 aprils som deres brullop war ano 1579”.

På kyrkans södra vägg hänger en träskulpturgrupp i ek som är från tidigt 1500-tal, föreställande "Jungfru Marie Kröning”, där vi ser Jungfru Maria som flankeras av Gud och Jesus.

En gammal gravvård av kalksten låg ursprungligen i koret men är numera uppsatt på norra väggen.
Vården är efter "lanshöfdingen öfver Christianstads län, Högwälborne Herr Nils Silfwerschiöld, 1675-1753”.

Orgeln är byggd 1975 av Mårtenssons orgelfabrik i Lund, och har en fasad som ritades 1923 av Theodor Wåhlin.

Den äldsta av de två klockorna i tornet är lillklockan som göts 1772. Storklockan är gjuten 1928.
Stacks Image 244927