Stacks Image 244900

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Tåssjö kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Tåssjö kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto även: Lunds stift, Jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Tåssjö kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Munka Ljungby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.3073, 13.0901

Stacks Image 244889