kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ängelholms kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tåssjö kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson & Christer Smedberg.

Källor:
Pdf: ”Tåssjö kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson. (klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)
Webb: Munka Ljungby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.3073, 13.0901


Stacks Image 244889