Stacks Image 244900

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Tåssjö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Jais arkitekter, Kristina Simonsson & Christer Smedberg.
Källor:
Pdf: ”Tåssjö kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Munka Ljungby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.3073, 13.0901

Stacks Image 244889