Stacks Image 267063

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Sankt Mikaels kyrka Ängelholm

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Mikaels kyrka Ängelholm

Sankt Mikaels kyrka i Ängelholm är en så kallad samarbetskyrka mellan Ängelholms församling och Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och tillhör Svenska kyrkan.

Kyrkan som invigdes psalmsöndagen den 23 mars 1997 av domprost Anders Svenningsen, är ritad av arkitekten Pontus Möller och kallades ”Gemenskapen gror”. Hans förslag vann en tävling där tre arkitekter, förutom Möller även Sulev Krämer och Olof Meiby fick lämna in skissförslag på hur man ville att den nya kyrkan skulle se ut.

Eftersom Ängelholm har en ängel i sitt stadsvapen ansågs det lämpligt att kyrkan skulle döpas efter en ängel. Och det var ärkeängeln Mikael som fick ge namn åt kyrkan.

Kyrkans arkitekt har bland annat också ritat kyrkans altare, i vars framkant det sitter en mässingsbåge med ett utskuret Kristusmonogram.

Det kors som hänger bakom altaret är tillverkat av en 7 200 år gammal ekstock som påträffades i Rönneå i samband med bygget av Sockerbruksbron i Ängelholm. Även dopfunten är tillverkad av virke från denna ek. Såväl altare, kors som dopfunt är ritade av arkitekten Pontus Möller.

I altarväggen har inmurats fyra tegelstenar hämtade från EFS-kyrkan och från kyrkorna i Ängelholm, Höja och Rebbelberga.

Från altaret sprider sig ringar i golvbeläggningen och utanför byggnaden förs det vidare i markbeläggningen, trädplanteringen och bort till parkeringsplatserna. Dessa ska beteckna hur ordet sprider sin från altaret.

Ambon, talarstolen är ritad och gjord av slöjdläraren Sven Petersson.

Orgeln är en digitalorgel från 2009, av märket Eminent tillverkad i Nederländerna.

Den klocka som finns på taket ovanför entrén är från 1997 och gjuten av Skånska Klockgjuteriet i Hammenhög. Det är dock okänt vem som gjutit den klocka som finns i klockstapeln som tår i trädgården.
Stacks Image 267092