Stacks Image 267063

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Sankt Mikaels kyrka Ängelholm

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Mikaels kyrka Ängelholm

Producerad 2016 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg. Lunds stift / jais arkitekter Kristina Simonsson.

Källor:
Pdf: ”Sankt Mikaels kyrka. Kulturhistorisk karakteristik och bedömning.” Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Föreningen Sankt Mikael.
Bok: ”Från Sankt Olof till Sankta Anna. Kyrkobyggande i Lunds stift under andra hälften av 1900-talet”. Per-Olof Ahrén & Lena Sjöstrand. ISBN 91-88552-41-1

Gps: 56.2270, 12.8411

Stacks Image 267052