Stacks Image 289601

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ängelholms kommun
Rebbelberga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Rebbelberga kyrka

Filmad och producerad 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”
Rebbelberga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.
Webb: Svenska kyrkan Ängelholm.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 56.2535, 12.8798

Stacks Image 289620