Stacks Image 242481

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Väsby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Pdf: ”
Väsby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013
Webb: Kulla pastorat.

Gps: 56.2074, 12.5954

Stacks Image 242495