Stacks Image 242481

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Höganäs kommun

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista

Väsby kyrka


Framtagen 2021 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Pdf: ”Väsby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013
Webb: Kulla pastorat.

Gps: 56.2074, 12.5954

Stacks Image 242495