kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Höganäs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Väsby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Pdf: ”Väsby kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2016.
Pdf: ”Svenska kyrkan i Kullabygden” 2013.
Webb: Kulla pastorat.

Gps: 56.2074, 12.5954