Stacks Image 250033

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Baldringe kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Baldringe kyrka

Som så många andra kyrkor byggdes Baldringe kyrka troligen under den stora kyrkobyggarperioden i slutet av 1100-talet eller i början av 1200-talet.

Mot slutet av medeltiden slogs valv som pryddes med målningar. Dessa utplånades dock vid en ombyggnad på 1880-talet. Då tillkom också tornet och kyrkan fick sitt nuvarande utseende.

Altaruppsats och predikstol som är från 1600-talet, har genomgått flera förändringar under 1700-talet.
Altaruppsatsen är troligen tillverkad av den anonyme "A.S" som var anställd på Marsvinsholm. I mitten av uppsatsen finns en oljemålning från första hälften av 1700-talet som föreställer den första nattvarden. Underdel på altarskåpet, den så kallade predellan, har en förgylld inskription: Gören detta till min åminnelse. Nertill kan vi se ätterna Kruse och Marsvins vapen åt norr och ätterna von Bülow och Grubbes vapen åt söder, och på båda sidorna om altartavlan ser vi de fyra evangelisterna.

Den rikt skulpterade predikstolen har tidigare varit läktarpredikstol, placerad i triumfbågen, men vid restaureringen på 1880-talet flyttades den till långhuset. Tre av de ursprungliga sju speglarna finns kvar på predikstolen och de resterande fyra sitter på orgelläktarens bröstning.
Speglarna visar motiv från Skapelseberättelsen och Syndafallet. Tidigare har predikstolen också haft en baldakin.

Dopfunten i gotländsk kalksten är från 1200-talet, när kyrkan var nyuppförd, och var under en tid i förvar på Historiska museet i Lund.
Där fans även under många år triumfkrucifixet från 1300-1400-talet. Krucifixet som visar en lidande Jesus återbördades till Baldringe kyrka år 1964.

En runsten, den så kallade Baldringestenen står rest 13 meter väster om kyrkans västra gavel. Man vet att den i slutet av 1600-talet fanns i kyrkogårdsmuren, men var sedan försvunnen fram till slutet av 1800-talet då den återfanns i samband med kyrkobygge.
Stenen placerades då på sin nuvarande plats. På stenen står det "Torgils (Truls) satte dessa minnesmärken efter sin fader Tomme den spåkkunnige, Fröds son, en mycket duglig tägn."

Kyrkan har också utgjort scen i flera filmer. Eftersom vi är i Ystadstrakten handlar det naturligtvis om Wallander. Dels hålls här begravningen av Kurt Wallanders pappa i ”Den femte Kvinnan”. Kurt Wallander spelas i denna film av Rolf Lassgård. Han hade även huvudrollen som Wallander i filmen ”Steget Efter”. När denna bok spelades in 2008 av BBC under namnet ”One Step Behind” med Kenneth Branagh i huvudrollen hölls här också begravningen av Wallanders mördade kollega Svedberg.
Stacks Image 250070