Stacks Image 250033

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Baldringe kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Sövestadsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5297, 13.8403

Stacks Image 250049