Stacks Image 286168

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Sankt Olofskyrkan Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Olofskyrkan Helsingborg

Sankt Olofskyrkan i Helsingborg invigdes sommaren 1956 av biskop Anders Nygren, och har fått sitt namn efter Norges nationalhelgon Sankt Olof, som under medeltiden också var ett av nordens populäraste helgon.

Det var när stadsdelarna Wilson Park, Fältbacken och Husensjö växte fram under första hälften av 1900-talet som behovet uppstod för en gemensam samlingslokal för den kyrkliga verksamheten i området.

Kyrkan ritades av Helsingborgsarkitekten Filip Lundgren, som var en av de mer dominerande arkitekterna i Helsingborg från 1930 och 40 år framåt.

Kyrkorummet domineras av ett större, målat altarfönster som löper från golv till tak, skapat av Helsingborgskonstnären Georg Crona.

Orgeln från 1989 är tillverkad av Mårtenssons Orgelfabrik i Lund.

Samlingslokalerna placerades i källarplanet. Sankt Olofskyrkan byggdes på 1980-talet till med en stor samlingslokal och utrymme för barntimmelokal, samt kök och expeditionsrum på markplan.

Utvändigt är det är det klockstapeln, också den ritad av Filip Lundgren, som är det tydligaste tecknet på att här finns en kyrka. Klockan av malm gjuten 1955 av ME Ohlssons klockgjuteri i Ystad.
Stacks Image 286195