Stacks Image 286168

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Sankt Olofskyrkan Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Sankt Olofskyrkan Helsingborg

Producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kristina Simonsson.

Källor:

Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Olofskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 56.0465, 12.7198

Stacks Image 286157