Stacks Image 286168

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sankt Olofskyrkan Helsingborg

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift Kristina Simonsson.
Källor:
Webb: Svenska kyrkan i Helsingborg.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”
Sankt Olofskyrkan - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2015. Kristina Simonsson.

Gps: 56.0465, 12.7198

Stacks Image 286157