Stacks Image 247303

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Helsingborgs kommun
Pålsjö kapell Helsingborg

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Pålsjö kapell Helsingborg

När Helsingborg expanderade kraftigt vid 1800-talets slut räckte inte begravningsplatserna till, och 1902 började kyrkostämman diskutera möjligheten att köpa upp mark för en ny kyrkogård i stadens norra delar. Helsingborgs stad köpte de egendomar som tidigare tillhört Pålsjö slott och av dessa marker fick Helsingborgs stads- och landsförsamlingar sedan köpa ett område på 20 hektar. Den nya kyrkogården som fick namn efter slottet ritades av stadsträdgårdsmästare Oscar M. Landsberg.

Uppdraget att rita kapellet gick till stadsarkitekten Alfred Hellerström, och den 31 maj 1913 invigdes Pålsjö kyrkogård av kyrkoherde Claës Elis Johansson.

Konstnärerna Hugo Gehlin och Ragnhild Schlyter har gjort en del utsmyckningar inuti byggnaden.

Kapellets klocktorn i renässansstil och av koppar uppfördes 1954 i form av en takryttare efter ritningar av arkitekt Gustaf Wilhemsson Widmark.

I kyrkogårdens nordöstra del finns en avdelning med gravar åt soldater som fallit under andra världskriget. I två lundar vilar soldater från Tyskland respektive Brittiska samväldet, främst från Storbritannien och Kanada.

Sammanlagt ligger 93 tyska soldater, samt 36 brittiska, 9 kanadensiska och 2 australiensiska soldater på Pålsjö kyrkogård. Samväldets soldater är flygare som störtat och omkommit i trakten kring Öresund.

I anknytning till soldatgravarna finns även en minneslund över polska koncentrationslägerfångar som efter kriget förts till Sverige, men som sedan avlidit av sina skador.
Stacks Image 247330